Aplicare mobilități de studiu

În cazul în care întampini dificultăți tehnice te rugăm să ne contactezi la bpc@uav.ro.

Informații candidat

Specializare actuală

obligatoriu de cerut de la secretariatul facultății

Universitate aleasă în străinătate

vezi universitățile partenere în funcție de domeniul de studii pe uav.ro

Documente

Recomandăm utilizarea fișierelor de tip PDF sau JPG.
fotografie după cartea de identitate
limba țării pentru care se solicită grantul
eliberată de către medicul de familie
realizat după modelul Europass
întocmită de către candidat
diplome și atestate profesionale considerate utile
orice alte documente solicitate de către comisia de selecție